Sitemap Contact
Sitemap Contact
zoeken

WAT TE DOEN BIJ (BUREN)OVERLAST ?

Jaarlijks krijgt de Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen heel wat klachten binnen inzake overlast en burenruzies.   Toch heeft de KBM niet altijd een pasklaar antwoord klaar.  In de gevallen waar ruzies gepaard gaan met bedreigingen of beschadigingen aan persoonlijke eigendommen kan de KBM vaak niets anders doen dan de slachtoffers door te verwijzen naar de lokale politie of de vrederechter.  Hetzelfde geldt vaak ook voor andere vormen van overlast. 

Bovendien bemiddelt de KBM NOOIT in twisten of geschillen tussen huurders.  Deze ruzies dienen onderling geregeld te worden. 

Toch wil de KBM aan huurders die overlast ondervinden de mogelijkheid bieden om hun klachten op een gemakkelijke manier te uiten.  

Eerst zelf naar een oplossing zoeken

Voordat u bij ons een klacht indient is het belangrijk om zelf eerst een oplossing te zoeken voor uw probleem.  Sommige mensen vinden het vervelend om naar hun buren te stappen om een probleem aan te kaarten.  Toch leert de ervaring dat in vele gevallen een vriendelijk gesprek wonderen verricht.  Want veel mensen beseffen niet eens dat ze overlast veroorzaken.  Goede afspraken maakt goede vrienden.

Wanneer een goed gesprek geen oplossing brengt

Wanneer iemand zich toch niet houdt aan gemaakte afspraken of overlast blijft bezorgen dan raden wij aan de betrokkene op de hoogte te brengen dat u een klacht indient bij de bevoegde instanties (lokale politie, gemeente, KBM, vrederechter …).

Indien u een klacht wil indienen bij de KBM

De KBM behandelt alleen SCHRIFTELIJKE klachten die PER POST verzonden worden.  Dit dient bij voorkeur te gebeuren via het klachtenformulier.   U mag echter ook gewoon een brief schrijven met uw klachten.

TELEFONISCHE klachten inzake overlast en burenproblemen zullen dus niet behandeld worden.  U krijgt hierop ook geen schriftelijke reactie.

Wat kan u van de KBM verwachten ?

U zal van ons een ontvangstmelding ontvangen waarin wij kort uw klacht herformuleren en de behandelingsprocedure beschrijven.  Wij zullen u eventueel ook doorverwijzen naar andere bevoegde instanties (zie boven).

Indien uw klacht door ons als gegrond wordt beschouwd, dan zal de KBM de veroorzaker van de overlast op de hoogte brengen van de klacht die tegen hem geuit werd en hem verzoeken de overlast te beëindigen.

Indien nodig wordt de veroorzaker van de overlast uitgenodigd voor een gesprek of wordt bij hem een huisbezoek afgelegd.