Kopen 

Voorbeeld van koopwoonwijk

Sociale huisvestingsmaatschappijen zorgen voor woonmogelijk- heden in alle betekenissen van het woord. U kan er sociale woningen huren en/of kopen. Soms bieden ze ook sociale kavels te koop aan.

- De KBM Beringen verkoopt echter geen sociale koopwoningen. Hiervoor kan u in West-Limburg terecht bij Vooruitzien  (www.vooruitzien.be) of  de Kleine Landeigendom (www.kleinelandeigendom.be).

- Zittende huurders van de KBM kunnen echter onder welbepaalde voorwaarden hun sociale huurwoning aankopen.  Klik op "Mijn huurwoning kopen" voor verdere informatie.

- De KBM verkocht in het verleden ook sociale kavels. Op dit moment is er echter geen aanbod.

Wenst u nog meer informatie,

contacteer ons dan op 011 / 24.60.61.